مرحله 2
امکانات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
سرور مجازی لینوکس خارج پلان 1 -

رم : 1 گیگابایت
هارد : 30 گیگابایت
ترافیک ماهانه : نامحدودسرور مجازی لینوکس خارج پلان 2 -

رم : 2 گیگابایت
هارد : 60 گیگابایت
ترافیک ماهانه : نامحدودسرور مجازی لینوکس خارج پلان 3 -

رم : 3 گیگابایت
هارد : 100 گیگابایت
ترافیک ماهانه : نامحدودسرور مجازی لینوکس خارج پلان 4 -

رم : 4 گیگابایت
هارد : 150 گیگابایت
ترافیک ماهانه : نامحدودسرور مجازی لینوکس خارج پلان 5 -

رم : 6 گیگابایت
هارد : 200 گیگابایت
ترافیک ماهانه : نامحدودسرور مجازی لینوکس خارج پلان 6 -

رم : 8 گیگابایت
هارد : 300 گیگابایت
ترافیک ماهانه : نامحدودSecure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.236.214.224) وارد شده است.