مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
لایسنس اورجینال Cpanel برای سرور مجازی -

Cpanel & WHM
VPS License
فعال سازی سریعلایسنس اورجینال Cpanel برای سرور اختصاصی -

Cpanel & WHM
Dedicated License
فعال سازی سریعلایسنس اشتراکی Cpanel برای سرور مجازی -

آپدیت خودکار
نصب رایگان
پشتیبانی لایسنس از مالایسنس اشتراکی Cpanel برای سرور اختصاصی -

آپدیت خودکار
نصب رایگان
پشتیبانی لایسنس از ماSecure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (34.204.191.0) وارد شده است.