هاست ویندوز خارج پلان 1


 • 100 مگابایت
  پهنای باند : 8 گیگابایت
  سایر امکانات نامحدود

  فضا

هاست ویندوز خارج پلان 2


 • 500 مگابایت
  پهنای باند : 20 گیگابایت
  سایر امکانات نامحدود

  فضا

هاست ویندوز خارج پلان 3


 • 1 گیگابایت
  پهنای باند : نامحدود
  سایر امکانات نامحدود

  فضا

هاست ویندوز خارج پلان 4


 • 5 گیگابایت
  پهنای باند : نامحدود
  سایر امکانات نامحدود

  فضا

هاست ویندوز خارج پلان 5


 • 10 گیگابایت
  پهنای باند : نامحدود
  سایر امکانات نامحدود

  فضا

هاست ویندوز خارج پلان 6


 • 20 گیگابایت
  پهنای باند : نامحدود
  سایر امکانات نامحدود

  فضا

هاست ویندوز خارج پلان 7


 • 50 گیگابایت
  پهنای باند : نامحدود
  سایر امکانات نامحدود

  فضا