هاست لینوکس Cpanel ایران پلان 1


 • 100 مگابایت
  پهنای باند : 8 گیگابایت
  سایر امکانات نامحدود

  فضا

هاست لینوکس Cpanel ایران پلان 2


 • 500 مگابایت
  پهنای باند : 20 گیگابایت
  سایر امکانات نامحدود

  فضا

هاست لینوکس Cpanel ایران پلان 3


 • 1 گیگابایت
  پهنای باند : نامحدود
  سایر امکانات نامحدود

  فضا

هاست لینوکس Cpanel ایران پلان 4


 • 5 گیگابایت
  پهنای باند : نامحدود
  سایر امکانات نامحدود

  فضا

هاست لینوکس Cpanel ایران پلان 2GB


 • 2 گیگابایت
  پهنای باند : نامحدود
  سایر امکانات نامحدود
  اد ان دامین : 2

  فضا

هاست لینوکس Cpanel ایران پلان 5


 • 10 گیگابایت
  پهنای باند : نامحدود
  سایر امکانات نامحدود

  فضا

هاست لینوکس Cpanel ایران پلان 6


 • 20 گیگابایت
  پهنای باند : نامحدود
  سایر امکانات نامحدود

  فضا

هاست لینوکس Cpanel ایران پلان 7


 • 50 گیگابایت
  پهنای باند : نامحدود
  سایر امکانات نامحدود

  فضا