هاست پرترافیک HT1


 • 2 گیگابایت
  پهنای باند : 500 گیگابایت
  سایر امکانات نامحدود

  فضا

هاست پرترافیک HT2


 • 5 گیگابایت
  پهنای باند : 800 گیگابایت
  سایر امکانات نامحدود

  فضا

هاست پرترافیک HT3


 • 10 گیگابایت
  پهنای باند : 1 ترابایت
  سایر امکانات نامحدود

  فضا

هاست پرترافیک HT4


 • 20 گیگابایت
  پهنای باند : نامحدود
  سایر امکانات نامحدود

  فضا