هاست دانلود پلان 1


 • 10 گیگابایت
  پهنای باند : 700 گیگابایت
  سایر امکانات نامحدود

  فضا

هاست دانلود پلان 2


 • 25 گیگابایت
  پهنای باند : 1500 گیگابایت
  سایر امکانات نامحدود

  فضا

هاست دانلود پلان 3


 • 50 گیگابایت
  پهنای باند : 1.5 ترابایت
  سایر امکانات نامحدود

  فضا

هاست دانلود پلان 4


 • 100 گیگابایت
  پهنای باند : 3 ترابایت
  سایر امکانات نامحدود

  فضا

هاست دانلود پلان 5


 • 250 گیگابایت
  پهنای باند : 5 ترابایت
  سایر امکانات نامحدود

  فضا

هاست دانلود پلان 6


 • 500 گیگابایت
  پهنای باند : 8 ترابایت
  سایر امکانات نامحدود

  فضا