هاست بکاپ پلان 1


 • 5 گیگابایت
  پهنای باند : نامحدود
  پورت : 1000 مگابایت

  فضا

هاست بکاپ پلان 2


 • 10 گیگابایت
  پهنای باند : نامحدود
  پورت : 1000 مگابایت

  فضا

هاست بکاپ پلان 3


 • 20 گیگابایت
  پهنای باند : نامحدود
  پورت : 1000 مگابایت

  فضا

هاست بکاپ پلان 4


 • 50 گیگابایت
  پهنای باند : نامحدود
  پورت : 1000 مگابایت

  فضا

هاست بکاپ پلان 5


 • 100 گیگابایت
  پهنای باند : نامحدود
  پورت : 1000 مگابایت

  فضا